Malý koledníček/Co to znamená

Údaje o textu
Titulek: Co to znamená
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 7–8.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

X:7
T:Co to znamená medle nového
M:6/8
L:1/8
Q:1/4=90
K:G
GB DG2B | dc BA2G |
GB DG2B | dc BA2G |
de dB2d |c3A2z | cd cA2c |
B3G2z | dB GD2B |A3G2z |]

Co to znamená medle nového?
neviděl jsem tak nebe jasného,
hvězdy přejasně svítí,
[: musí to něco býti. :]

Ptáčkové hlasem libým zpívají,
pastýři o půl noci troubějí:
nikdy to nedělali,
[: by v noci troubívali. :]

Anděl v oblacích krásně se vznáší,
všemu stvoření radost přináší:
„Sláva na výši Bohu,
[: na zemi pokoj lidu.“ :]

Narodil se nám král o půl noci,
který má nebe, zemi ve své moci:
v Betlémě v jeslích leží,
[: všecko tam k němu běží. :]

Buď za to chvála Tobě, náš králi,
že jsme se toho hodu dočkali,
Božího narození
[: k našemu potěšení. :]