Poesie francouzská nové doby/Krajina (Gautier)

Údaje o textu
Titulek: Krajina
Autor: Théophile Gautier
Původní titulek: Paysage
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 105.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

…omnia plenis
Rura natant fossis.

Virgil.

Ni ptáče není ve hovoru,
ni jeden lístek nehne se,
na rudých krajích po obzoru
      blesk časem mihne se.

Tu z jedné strany keře ztmělé
a brázdy bahna plny snad,
a zdi zahrady sšedivělé,
      vrb sukovitých řad.

Na druhé straně pole, které
se končí v příkop, voda v něm,
dál stařenka, jenž cestou bere
      se těžce s břemenem.

A potom cesta, jež se plouží
a hyne v modrých vrcholech,
a jako pentle vlní, dlouží
      se v úzkých záhybech.