Krátká příručka hornolužické srbštiny/Skloňování určité

Údaje o textu
Titulek: Skloňování určité
Autor: Josef Páta
Zdroj: PÁTA, Josef, Dr. Krátká příručka hornolužické srbštiny. Praha: Českolužický spolek, 1920
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1920
Licence: PD old 70

Skloňování určité a) tvrdé, zakončené -y, -a, -e (čes. -ý, -á, -é)Editovat

Jednotné číslo:
muž. žen. stř. muž. žen. stř.
1. dobr-y -a -e dobr
2. dobr-eho -eje -eho dobr-ého -é -ého
3. dobr-emu -ej -emu dobr-ému -é -ému
4. dobr-eho (život.) -u -e dobr-ého (živ.) -ou -é
dobr-y (neživ.) dobr-ý (neživ.)
5. dobr-y -a -e dobr-ý -á -é
6. w dobr-ym -ej -ym dobr-ém -é -ém
7. z dobr-ym -ej -ym dobr-ým -ou -ým
Dvojné číslo:
muž. žen. stř.
1. 5. dobr-aj, ej -ej
2. dobr-eju -eju
3. 6. 7. dobr-ymaj -ymaj
4. dobr-eju, -ej -ej
Množné číslo:
1. 5. dobr-i (živ.) -e -e dobř-í (živ.) -é -á
dobr-e (neživ.) dobr-é (neživ.)
2. dobr-ych dobr-ých
3. dobr-ym dobr-ým
4. dobr-ych (živ.) -e -e dobr-é -é -á
dobr-e (neživ.)
6. w dobr-ych dobr-ých
7. z dobr-ymi dobr-ými

Podle tohoto vzoru skloňují se:

  1. všechna přídavná jména se zakončením -y, -a, -e,
  2. podstatná jména ve tvaru přídavných jmen: Sakska, Sakskeje (rozumí se zemja), Pruska, Pruskeje, Jendźelska, -eje.

Poznámka. 1. Životná jména rozumných bytostí mají 4. pád všech čísel rovný 2. pádu: dobrého čłowjeka, dobreju čłowjekow, dobrých čłowjekow; životné, ale nerozumné bytosti mají 4. pád jednotný a dvojný rovný 2. pádu, ale v množném čísle rovný 1. pádu.

2. Koncovku -i v 1. pádě množ. čísla mají jen rozumné mužské bytosti; ostatní všechny mají -e: dobri młodźency, ale dobre psy.

Před tímto -i musí se tvrdá souhláska d, t, ł změkčiti v dź, ć, l (případně též a (o) v předcházející slabice se přehlasuje v e): swjaty — swjeći; wjesoły — wjeseli; jména na -zy a -cy mají i v množném čísle -zy, -cy: cuzy (cizí), cuzy knježa (cizí páni).

3. Jména na -hi, -chi, -ki mají v 1. pádě množ. čísla mužských rozumných bytostí koncovku -zy, -si, -cy: drohi (drahý) — drozy, suchy — suši, wulki — wulcy.

Skloňování měkké na -i, (j)a, (j)eEditovat

Jednotné číslo:
muž. žen. stř. muž. žen. stř.
1. 5. lětn-i -ja -je letn-í -í -í
2. lětn-jeho -jeje -jeho letn-ího -í -ího
3. lětn-jemu -jej -jemu letn-ímu -ímu
4. lětn-jeho (živ.) -ju -je letn-í -í -í
lětn-i (neživ.) letn-í
6. w lětn-im -jej -im letn-ím -í -ím
7. z lětn-im -jej -im letn-ím -í -ím
Dvojné číslo:
muž. žen. stř.
1. 5. lětn-jej -jej
2. lětn-jeju -jeju
3. 6. 7. lětn-imaj -imaj
4. lětn-jeju, -jej -jej
Množné číslo:
muž. žen. stř. muž. žen. stř.
1. 5. lětn-i (živ.) -je -je letn-í -í -í
lětn-je (neživ.)
2. lětn-ich lětn-ích
3. lětn-im lětn-im
4. lětn-ich (živ.) -je -je letn-í -í -í
lětn-je (neživ.)
6. lětn-ich lětn-ích
7. lětn-imi lětn-imi

Podle tohoto vzoru skloňují se všechna přídavná jména na -i, -(j)a, -(j)e, tuni, -ja, -je (laciný), lěni, -ja, -je (líný), wjelči, -ča, -ce (vlčí).

Poznámka. 1. O 1. pádě množného čísla platí stejné pravidlo jako o skloňování dobry.