Index:Polívka - Bratří Grimmové a počátky českého pohádkosloví.djvu

Autor Jiří Polívka
Název Bratří Grimmové a počátky českého pohádkosloví
Rok vydání 1920
Vydavatelství Laichter
Obálka
Strany
Poznámky In: Z dějin české literatury : Sborník statí věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. Praha : Laichter, 1920, s. 139—142.