Hvězdy má více významů:

Theodore Aubanel
Hvězdy (Aubanel)
Bohumila Klimšová
Původní bajky/Hvězdy
Karel Václav Rais
Doma/Hvězdy
Armand Silvestre
Poesie francouzská nové doby/Hvězdy
Josef Václav Sládek
Sluncem a stínem/Hvězdy
Zlatý máj/Hvězdy
Zvony a zvonky/Hvězdy