Zvony a zvonky/Hvězdy

Údaje o textu
Titulek: Hvězdy
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 209.
Licence: PD old 70

Ty hvězdy jiskrné
tak čistě svítí,
jak oči upřímné
do temnot žití.

Obloha hluboká
klidná a snivá;
kdo těmi hvězdami
na nás se dívá?

Vy oči nebeské
čisté a jasné,
jak jste vy velebné,
vznešené, krásné.

Jak velký, vznešený
Ten musí býti,
jenž vámi dívá se
do temnot žití!