Heinův passionál/Jak pomalu…

Údaje o textu
Titulek: Jak pomalu…
Autor: Heinrich Heine
Krátký popis: Z cyklu Lazarus v Básních (1853 a 1854)
Původní titulek: Wie langsam kriechet sie dahin…
Zdroj: HEINE, Heinrich. Passionál. Praha: Svoboda, 1949. s. 22.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Otokar Fischer
Licence překlad: PD old 70

Jak pomalu se plazí čas,
ten hnusný netvor, slizce plží!
Však mně ni na píď nelze lézt,
mne neduh zchromlého si drží!

V mou celu naděj nevniká
ni slunce rozradostňující;
vím, že ten pokoj smuteční
smím zaměnit jen za márnici.

Snad jsem už dávno umrlý;
snad pouhých přízraků jsou reji
hry pestrých mask, jež v mozku mém
v čas půlnoční se roztáčejí.

Ba, jsou to asi strašidla
staropohanských jakýchs bůžků;
ti tančí v básníkově lbi,
jež na smrtelném svítí lůžku.

Ty hrůzně sladké orgie,
ta potřeštěná fantasmata
k jitru má ruka mrtvolná
chce chytit, po tužce jak hmatá.