Duch Německa/Píseň Parsů

Údaje o textu
Titulek: Píseň Parsů
Autor: August von Platen-Hallermünde
Zdroj: Duch Německa: výbor z německé poesie. Překlad Karel Dostál-Lutinov. V Praze: Tiskem a nákladem Českoslovanské akc. tiskárny, 1917. 145 s. Světové obzory; č. 5-9. S. 76.
Dostupné online.
Vydáno: 1917
Licence: PD old 70
Překlad: Karel Dostál-Lutinov
Licence překlad: PD old 70
PÍSEŇ PARSŮ.
A. v. Platen.

Dovádivá noha
deptá přírodu —
ty se důvěř v Boha
v světa obvodu.

 Ku květině v pláni
 jdi, však nelámej!
 S modli bou hleď na ni:
 Krásy své mi dej!

Do křišťálných toků
nehaž kamenem,
modli se, zář v oku:
Kéž tak čistý jsem!

 Všude milostivý
 Bůh ti vane v líc:
 Proto láskou živý
 vycházej mu vstříc!