Duch Německa/Kde jest Bůh?

Údaje o textu
Titulek: Kde jest Bůh?
Autor: Felix Dahn
Zdroj: Duch Německa: výbor z německé poesie. Překlad Karel Dostál-Lutinov. V Praze: Tiskem a nákladem Českoslovanské akc. tiskárny, 1917. 145 s. Světové obzory; č. 5-9. S. 105.
Dostupné online.
Vydáno: 1917
Licence: PD old 70
Překlad: Karel Dostál-Lutinov
Licence překlad: PD old 70
KDE JEST BŮH?
Felix Dahn.

Kde jest Bůh? — Kde moře šumí.
Kde jest Bůh? — Jde doubravou.
V sebe jdi, kdo slouchat umí:
Jeho dech jde duší tvou.

Kde jest Bůh? — Viz hvězdné dálky!
Kde jest? — V dítka modlení,
v bubnů hřmění v době války,
v zbožném varhan souznění.

Kde jest Bůh? — On v lípě voní,
v slavíku, jenž počal pět,
v jarním vánku, jenž se honí:
všude jest, kde širý svět.