Duch Německa/Modlitba matčina

Údaje o textu
Titulek: Modlitba matčina
Autor: Ferdinand Stolle
Původní titulek: Wenn eine Mutter betet für ihr Kind
Zdroj: Duch Německa: výbor z německé poesie. Překlad Karel Dostál-Lutinov. V Praze: Tiskem a nákladem Českoslovanské akc. tiskárny, 1917. 145 s. Světové obzory; č. 5-9. S. 104.
Dostupné online.
Vydáno: 1917
Licence: PD old 70
Překlad: Karel Dostál-Lutinov
Licence překlad: PD old 70

Nejčistší zvuk, jak světů muzika,
nejčistší zář, jež nebe proniká,
květ nejsvětější, jaký v světě vzplál,
plam nejsvětější, jenž se rozehřál —
to všechno v jednom zjevu pozdraví tě:
Kde matička se modlí za své dítě.

Slz mnoho prolévá se dokola,
dokud nám slunce žití plápolá,
a mnohý anděl k tomu vyvolen,
by tiché slzy čítal v noc i den,
leč nejsvětější slza; na úsvitě
když matička se modlí za své dítě.

Hle, tam ta chaloupka tak maličká,
jen temně blikotá v ní lampička,
tak smutno, chmurno, pusto zdá se v ní,
a přec jest malou Boží svatyní:
Neb v chaloupce té, vroucí zbožnost cítě,
ret matičky se modlí za své dítě.

Nuž, říkejte si, že to zbožný sen.
jenž očím těla nikdy nezjeven —
já zvěsti té si vzíti nenechám,
té zvěsti rajské, která praví nám,
že: Boží andělé tam kvapí hbitě,
kde matička se modlí za své dítě.