Duch Německa/Ať jsi kdo jsi

Údaje o textu
Titulek: Ať jsi kdo jsi
Autor: E. Albrecht Doussin
Zdroj: Duch Německa: výbor z německé poesie. Překlad Karel Dostál-Lutinov. V Praze: Tiskem a nákladem Českoslovanské akc. tiskárny, 1917. 145 s. Světové obzory; č. 5-9. S. 130.
Dostupné online.
Vydáno: 1917
Licence: PD old 70
Překlad: Karel Dostál-Lutinov
Licence překlad: PD old 70
AŤ JSI KDO JSI.
E. Albrecht Doussin.

Dnes tiše, choďte po špičkách!
Slyš! Zněním jakýms roste táhlých větrů van,
z mlhavých dálek Vánoce se noří v snách —
buď vítán Bůh a Pán!

Ať byl's, čím byl's, ať jsi, kdo jsi —
přec vždycky jen jak požehnání
s tvých kane retů. Kriste Ježíši,
i z cest, jež dal jsi k sledování.

Ať byl's, čím byl's, ať jsi, kdo jsi —
přijď! Hříchem zrudla naše zem,
neb ztemnělý svět v srdci nenosí,
že bez tebe být, Bože, nemůžem.

Dnes choďte zticha, slyšte zvon,
s nímž vaše duše mluvit má,
a mlčky tažte se, zda není On,
v němž velký mír svůi objímá…

(K Vánocům 1910.)