Údaje o textu
Titulek: V rozkětu
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: PIRNER, Maxmilián a Jaroslav VRCHLICKÝ. Démon Láska: řada třinácti obrazů. Praha: Fr. Topič, 1893. S. 11.
Dostupné online.
Licence: PD old 70
V.

V ROZKVĚTU.

Pamatuješ? Srpna žhavý
večer padl na řeku,
světlušky se vznesly z trávy,
hvězda bleskla v daleku!
Jak náš člun vjel do rakosí,
toto vzdychlo, šeptlo cosi —
 pamatuješ?

Padla vesla z mojich rukou
a tys klesla v náruč mou!
Cítím v hudbu sladkozvukou
kterak se nám ňadra dmou!
Ztichl šepot ve rakosí,
jen mé oko toužně prosí —
 pamatuješ?

A juž tvoje hlava světlá
na mou hruď se chýlí níž,
jako růže bílá zkvětlá,
duše na rtech k sobě blíž
jak dvě zářné kapky rosy . .
Pod jezem tam u rákosí —
 pamatuješ?

Žel, ty chvíle v žití jednou
taký srdci strojí hod!
Jako lekníny se zvednou
z hloubi zamyšlených vod!
A zas klesnou do rákosí . .
Srdce věčnou ránu nosí —
 pamatuješ?


M. PIRNER FEC.

V.