Démon Láska/K smrti

Údaje o textu
Titulek: K smrti
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: PIRNER, Maxmilián a Jaroslav VRCHLICKÝ. Démon Láska: řada třinácti obrazů. Praha: Fr. Topič, 1893. S. 23.
Dostupné online.
Licence: PD old 70
XI.

K SMRTI.

Zašel sobě do kostela.
Klenba chrámu šerem stmělá
 nad ním čněla
jak strop velké mohyly.
Do zadu sed a k své skráni
 pušku sklání,
duši v moři zadumání
nechal tonout na chvíli.

 Polosvětlem tím
 kadidla táh dým.

Viděl celou mladost svoji,
druhy, družky v hlučném roji,
 ve závoji
tu, již zvát svou ženou chtěl;
z chrámu průvod, ples a kytky,
 vády, bitky,

vnady žen a divé pitky,
znova hynul, chřaď a mřel.

 Pološerem tím
 táhlo vše jak dým.

K modlitbě chtěl sepjat dlaně,
chtěl se vzchopit odhodlaně,
 ale maně
prstem stisknul kohoutek,
temná rána chrámem zněla…
 Osiřelá
v ní se duše, motýl, schvěla
v říši míru nazpátek.

 Klenbou šerem tím
 tah jen z pušky dým.


M. PIRNER FEC.

XI.