Bodláčí z Parnassu/Ach, Juvenale můj i starý Martiale…

Údaje o textu
Titulek: Ach, Juvenale můj i starý Martiale…
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: VRCHLICKÝ, Jaroslav. Bodláčí z Parnassu. Praha: J. Otto, 1900. s. 143.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Facit indignatio versum.

Ach, Juvenale můj i starý Martiale,
tím bahnem století se máme vléci dále?
      Kdo tady zvítězí?
Na srdcích balvan tkví a na tvářích tkví maska,
to nejsou lidé kol, vše prodajná jest cháska;
      kol samé řetězy!

Ó míti pochodeň, jež vše by mohla sžehnout!
Zde každá hrdá šíj se musí v jařmo sehnout,
      ó Bože, co tu chcem?
Spát v hrobě největší je triumf doby naší!
Mlč! — Novým jarem vše i v plísni hrobů raší,
      jen lvem buď a ne — psem!