Údaje o textu
Titulek: Pěvec
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Zdroj: GOETHE, Johann Wolfgang von. Ballady Göthovy. V Praze: Ed. Grégr, 1879. Poesie světová. S. 6-7.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Ladislav Quis
Licence překlad: PD old 70
Související: Goetheho vybrané básně/Pěvec – překlad Jana Evangelisty Nečase
Duch Německa/Pěvec – překlad Karla Dostála-Lutinova
Pěvec.

Co slyším venku před branou,
co na mostě tam zníti?
Ó, nechte zpěv ten dvoranou
nám v ucho hlaholiti.
Tak pravil král a páže spěl;
hoch vrátil se a král zas děl:
Ať puštěn sem mi starec!

Vám pozdrav, páni, buď i čest,
vám pozdrav, krásné dámy!
Jak hvězdnaté to nebe jest!
jich jména komu známy?
Zde v síni plné skvostu kras
se zavři, oko; není čas,
se kochat v udivení.

A pěvec oči uzavřel
a sáhl mocně v strunu;
tu rytíř statně před se zřel,
a krásavice k lůnu.
Jsa písní těšen, velel král,
chtě poctít jej, že takto hrál,
sem zlatý řetěz přinést.

Mně zlatý řetěz nedaruj,
nechť rytíř jím se blýští,
jenž vznesa smělý pohled svůj
jím kopí vrahů tříští.
Dej kancléři ten řetěz již,
ať také tuto zlatou tíž
dle břemen jiných nosí.

Jak ptáče zpívám pějící,
jež v haluzích má skrejši;
jeť píseň z hrdla spějící
mzdou pro mne nejhojnější;
však, smím-li, prosím za to jen:
nechť zlatý pohár přinešen
mně vína nejlepšího.

On vznes jej k ústům, vypil jej:
Ó, moku blahodatný!
Ó, blaze dům se šťastný měj,
kde to jen dárek špatný!
Mne v mysli mějte, vám-li vznik,
tak vroucí bohu čiňte dík,
jak já vám za ten nápoj.