Údaje o textu
Titulek: Mignon
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Zdroj: GOETHE, Johann Wolfgang von. Ballady Göthovy. V Praze: Ed. Grégr, 1879. Poesie světová. S. 5.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Ladislav Quis
Licence překlad: PD old 70
Mignon.

Znáš země ty, kde citron rozkvítá,
v tmách loubí zlatá oranž prosvítá,
kde od blankytu vánek jemný dchne,
kde myrta klidná, vzhůru laur se pne,
znáš země ty?
                   Tam k nim! tam k nim
brát s tebou se, ó, milenče můj, sním.
 
Ten dům-li znáš? Tam sloupy nesou krov,
síň leskne se a z komnat třpytí kov,
a sochy z mramoru zří na mne kol:
ký, ubohá ty, učiněn ti bol?
Znáš síně ty?
                   Tam k nim! tam k nim
brát s tebou se, ó, ty můj chranče, sním.

Ten vrch-li znáš a stezku oblačnou?
Tu soumar si svou cestu hledá mhou;
a v slujích dlí ten draků starý rod;
tu skály pád a přes ni vřava vod.
Znáš hory ty?
                  Tam k nim! tam k nim
jest naše pouť! můj otče, pojď, kam sním!