Básně z roku 1865, svazek I./Co kdo chce!

Údaje o textu
Titulek: Co kdo chce!
Autor: Adolf Heyduk
Zdroj: citanka.cz
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70

Divná, přepodivná chasa
dětí, dívek, stařen, chlapů,
jeden pláče, druhý jásá;
množství různých darmošlapů,
prohnaných a hloupých zase,
hezkých, tu zas kostrbatých,
tak je spatříš v každém čase
prosit v chrámech různých svatých.

Všude živo: před kavárnou,
v krčmě, venku na kanále;
zde zříš dívku lepotvárnou
se šedivcem, a tak dále.
Žebráka, jenž stále pláče,
šumaře, jenž uší trýzní,
cicerone, prodavače,
při tom všem však zmíráš žízní.

Za pár soldů Goldoniho
slyšíš v boudě všelijaké,
Verdiho a Spontiniho,
Tassona a Dante také;
za sold spatříš Tiziana,
Lionarda, Tintoretta,
zdarma moře, stavby stkvostné
a díl nejkrásnější světa.