Údaje o textu
Titulek: Změna
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav, Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Dnové rajští — zlatověcí dnové!
Kam jste prchli, dnové mladosti!
Kdežto srdce, prázno žalosti,
Pocítilo denně slasti nové?

Tehdáž pěly — ó vy sladcí snové! —
Dívky české, plny milosti,
Z pouhé lásky k libé zvučnosti
Nervům něžným lip než slavíkové.

Zhasla hvězda růžového věku —
Umlkly, ach, pro mne pěvkyně,
Oněměly srdce vládkyně.

Smuten hledám bolu svému léku,
Oběť nesu, naděje se vděku —
Urazí však ucho — Němkyně!