Básně smíšené/Krásné podívání

Údaje o textu
Titulek: Krásné podívání
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Čarokrásné jest to podívání,
V jezerní kdy labuť jasnotě
Sněžné dcerky zrána v jednotě
V materském si vodí pohrávání.

V přemilostném když se-usmívání
Po nebeské luna modrotě
S družkami si kráčí v temnotě —
Čarokrásné jest to podívání.

Krásnější však obraz oko zírá,
Kdykoliv se máti laskavá
V lepotvárných kole dcer ubírá.

Než, co nade vší tou krásou králí
Jesti Vlast, zvolivší sídla svá,
Kde jí krásné duše oběť pálí!