Básně smíšené/Slavné poslyšení

Údaje o textu
Titulek: Slavné poslyšení
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav, Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Veleslavné jest to poslyšení,
Když se hrne s věže dómové,
Jako s hory bystří proudové,
Stříbrozvukých zvonů hlaholení.

Ohromných kdy varhan hlučné znění
Ve prostorné klenbě chrámové
Stíhají velební hlasové —
Veleslavné jest to poslyšení.

Slavnější však zvuky ucho slýchá,
Kdykoliv slavící Příroda
Vichrem bouře v rachot hromu dýchá.

Než, co vši tu slávu mění v pěny —
Hlas to vítězného národa,
Zvukem trub a bubnů projevený!