Básně smíšené/Počátek Lady

Údaje o textu
Titulek: Počátek Lady
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Slavili jsou bozi
Dobu nejkrásnější,
Obletoval sbor jich
Úsměv nejjasnější.

Aj, tu kynul Perun
V blahém radování —
„Krásné jesti, vece,
Bohův usmívání.“

„By však doba dnešní
Na věky se skvěla,
Zjeviž se náš úsměv
U podobě těla!“

A když opět kyne
Mocná nebes vláda —
Hle! tu vznikne děva,
Vznikne božská Lada.

Vnady sličné Vesny
Zdobí její tělo,
Jasoň zlatí vlasy,
Ozařuje čelo.

Na milostných lících
Jitřena se směje,
Z čarovných pak očí
Pron svůj úsměv leje.

Zhlédnuvši pak božstvo
Nebevládce dílo,
Nad lepotou jeho
Vše se podivilo.

Zradovaloť se tu
Z podobenství svého,
Velebilo tvůrce
I stvoření jeho.