Básně smíšené/Dcerám Českým

Údaje o textu
Titulek: Dcerám Českým
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Dcery české — růže vlasti
V jejím krásném novém máji!
V jakéž tone srdce slasti
Mezi Vámi — v zemském ráji!

Něžné mysli sladké zjevy,
Krása těl i krása duší —
Všecko hlásá, že jste děvy,
Jimžto české jméno sluší!

Nepřestaňte, růže! žíti
Jako verné vlasti kněžky;
Pak se opět bude skvíti
V knize Slávy sláva Češky!