Básně smíšené/Při primici

Údaje o textu
Titulek: Při primici
Podtitulek: (Po pozdvihování.)
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav, Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Ó té svaté, požehnané chvíle!
Plesej, zbožný sbore křesťanů;
Dosáhnultě vznešeného cíle,
Zázračnou jenž konal proměnu.

Z chleba tělo jesti učiněno,
Tělo svaté Syna věčnosti;
Víno v krev tu slovem proměněno
Klaň se, duše, také svátosti!

Sleťte shůry, zbožní andělové!
Neste rychle čistých na rukou —
Neste svátost oběti té nové
K Hospodinu, u vlast nebeskou.

Přijmi, přijmi, Otče na výsosti!
Prvotiny sluhy nového;
Uděl jemu hojně své milosti,
By nám získal žití věčného.