Básně smíšené/Píseň při rozdávání oděvu

Údaje o textu
Titulek: Píseň při rozdávání oděvu mezi školní mládež
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Rozveselte srdce mladé,
Vyjasněte smutnou tvář;
Vizte, jak tu láska klade
Oběť svoji na oltář!

Jako někdy Martin svatý
Chůdce pláštěm přiodíl,
Tak tu křesťan bědou jatý
Šlechetnost svou projevil.

Opět skutek velkocenný
Rukou štědrou vykonán:
Chudým péče ulehčeny,
Dítkám jejich oděv dán.

Žalost hořká ztratila se
V sladkém citu radosti,
Slza smutku změnila se
V slzu vroucí vděčnosti.

Díky, díky za to věno,
Dobrodinci, díky vám!
Vše, co vámi uděleno,
Odplatí vám Věčný sám.

Jistě, jistě čin ten zplatí
On, jenž o vše pečuje,
On, jenž hvězdy světlem šatí
A odívá lilie!