Básně smíšené/Píseň k uvítání biskupa

Údaje o textu
Titulek: Píseň k uvítání biskupa před biřmováním
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Rozplývej se, srdce vroucí,
Rozlehej se lásky ples;
Den se zblížil přežádoucí,
Důstojný k nám přišel kněz.

Vítej nám v té slavné době,
Náš Pastýři knížecí!
I zde, dobrý otče, tobě
Srdce tlukou dítěcí.

I zde věrná srdce tlukou,
Kníže církve! pro tebe;
Posilniž je svatou rukou
K těžké pouti do nebe.

Uděliž nám ducha světla,
Bychom pravdu poznali,
By zde čistá víra kvetla
A tmy bludu prchaly.

Uděliž nám ducha lásky,
Vystav mu zde věčný stan,
Bychom ctili svaté svazky,
Jimiž nás tu víže Pán.

Uděliž nám ducha síly,
Nepravosti k odporu,
Učiň, bychom se odíli
V mocnou v Boha důvěru.

Věrně sloužit nebes králi
Jesti naše toužení,
Žehnej, otče, zde i v dáli
Tomu ctnému snažení!

Dopřej nám té blaženosti,
Na paměti nás vždy měj ;
Bůh tě chraň a nám k radosti
Dlouho nám tě zachovej.