Básně smíšené/Píseň při slavnosti představeného

Údaje o textu
Titulek: Píseň při slavnosti představeného
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Aj, otevřte, srdce, svoje brány,
Každý hlas pobožně s námi pěj:
Bůh tě chraň, o pane milovaný!
Dlouho, dlouho nám tě zachovej.

Bůh tě chraň na cestách této pouti,
Anděla ti sešli strážného;
ať i tvoje srdce nic. nermoutí,
Jak tvé vlastní srdce žádného.

Bůh tě chraň a růžemi posázej
Přímé stezky tvého života,
Na všech místech stále tě provázej
Jeho moc a štědrá dobrota.

Bůh tě chraň, ty otče nám všem drahý!
Věrně kroky tvoje opatruj;
Každý den ti nové přidej bláhy,
Každý rok ti život oslazuj.