Autor:Josef Vítězslav Šimák

Josef Vítězslav Šimák (1870–1941) byl český historik a autor vlastivědných prací z Pojizeří. ⇒ více…

Dílo editovat

Historické práce editovat

 • Historický zeměpis Čech
 • Hus a doba před ním
 • Kronika československá
 • Od Kostnice po Lipany
 • O knížeti Václavovi
 • O rodinném životě českých knížat a králů
 • Prameny a pomůcky Hájkovy ve Sborníku prací historických (1906) online – Moravská zemská knihovna v Brně
 • Pronikání Němců do Čech kolonisací ve 13. a 14. století
 • Příspěvek k selské bouři r. 1680
 • Z minulosti severních Čech
 • Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z let 1671–1725
 • Zprávy o malířích a illuminatorech pražských doby 1471–1526
 • Zprávy o zednících a kamenících pražských doby jagellonské

Vlastivědné práce editovat

 • Kniha o Housce
 • Průvodce českým rájem : Stopadesát výletů z Turnova
 • Příběhy města Turnova nad Jizerou
 • Soupisy památek historických a uměleckých

Životopisy editovat

Díla o autorovi editovat