Zkratka Bsa. je použita v Ottově slovníku naučném, v seznamech zkratek se však nevyskytuje.

Zkratkou je v Ottově slovníku naučném jsou podepsány tyto hesla: