Ottův slovník naučný/Parramatta

Údaje o textu
Titulek: Parramatta
Autor: Bsa.
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 272. Dostupné online.
Licence: PD old 100

Parramatta (Paramatta), hlavní město hrabství Cumberlandu v Nov. Již. Walesu na j. Australie, 22 km z. od Sydneye, křižovatka žel. tratí Sydney-Bathurst-Bourke a Sydney-Melbourne. Má 12.000 obyv. Četné stavby veřejné, mezi nimi nejstarší australská kollej, zal. r. 1832. V okolí villy a rozsáhlé sady ovocné z Evropy tam akklimatované. Mimo výrobky drobného průmyslu (hrnčířství, mydlářství) zabývají se obyvatelé vývozem ovoce, zvláště pomorančů. Bsa.[red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Heslo je podepsáno zkratkou Bsa., ovšem v seznamech autorů se takováto zkratka nevyskytuje.