Údaje o textu
Titulek: Parnon
Autor: Bsa.
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 264. Dostupné online.
Licence: PD old 100

Parnon či Malevo, pásmo horské, zdvihající se na vých. straně poloostr. Peloponnésu, mezuje na s. s horskými pásmy Argolidy, na z. ohraničeno jest údolím ř. Eurótu, táhne se směrem jjv. jako protáhlý, k pobř. vých. příkře se svahující val až po mys Malia a pokračuje na již. ostrůvcích. Z hornin převládají vápenec, slída a mramor. Dosahuje výše 2772 m v hoře Malevo, z. od Mantineie, k j. se snižuje. Na svazích jsou rozsáhlé lesy sosnové. Bsa.[red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Heslo je podepsáno zkratkou Bsa., ovšem v seznamech autorů se takováto zkratka nevyskytuje.