Antologie z oper/Dr. O. V. Zich

Údaje o textu
Titulek: Dr. O. V. Zich
Autor: Alois Tvrdek
Zdroj: Antologie z oper, díl 1., str. 240
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1922
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Otakar Zich
Dr. O. V. Zich

nar. 25. III. 1879 v Král. Městci, studoval filosofii v Praze a r. 1902 byl prohlášen doktorem filosofie. Působil jako profesor v Domažlicích; nyní vyučuje v Praze a jest hud. referentem „Zvonu“. R. 1910 se habilitoval na filos. fakultě pro obor aesthetický. Sbíral lidové písně, složil sám četné písně, oktet f-moll a orchestrální skladby: Osudná svatba (balada), Zimní pohádka a melodram s průvodem orchestru: Romance o Černém jezeře (na text Nerudův). Cykly písní: Ze srdce, Z Mělnické skály, Matičce. R. 1908 složil operu: Malířský nápad, r. 1918 operu Vina. Jest skladatelem smýšlení ryze pokrokového.