Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci/1911/112/Ku vzpomínkám za zvěčnělým vlasteneckým knězem P. Ignátem Wurmem

Údaje o textu
Titulek: Ku vzpomínkám za zvěčnělým vlasteneckým knězem P. Ignátem Wurmem
Autor: Jan Prousek
Zdroj: Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, č. 112. , s. 247. Dostupné online.
Vydáno: Olomouc,. prosinec 1911
Licence: PD old 70
Související: Autor:Ignát Wurm
Index stran

Ku vzpomínkám za zvěčnělým vlasteneckým knězem P. Ignátem Wurmem, dovoleno mi budiž připojiti následující: Po roce 1891 za ruchu národopisného navštívil jsem Moravu a přišel jsem v Olomouci ve styk s rodinou Wanklovou, zejména s paní Vlastou Havelkovou. Od ní byl jsem pak představen vikáři P. Wurmovi co malíř, i pozván k návštěvě jeho obydlí u dómu sv. Václava. Ctihodný patriota provedl mne po chrámu, poukázal na nejstarší jeho části a umělecké zbytky stavby slohu románského, přivedl hovor na dávnou dobu cyrillomethodějskou a slavný Velehrad. Upozornil mne na zajímavou nástěnnou malbu na zadní přístavbě u olomoucké svatyně směrem k hradbám ležící, kde zobrazen byl sv. Václav co vévoda na oblačném trůnu s žezlem a praporcem se znamením bílého kříže v červeném poli, po jehož stranách níže dvě klečící postavy, černého mnicha s knihou evangelia, sv. Methoda a Cyrilla biskupa s berlou a mitrou patriarchy, připomínající jaksi úbor církve východní, s bílou stuhou s křížky volně přehozenou. »To představuje vrchnost světskou knížecí a církevní správu slovanskou«, vysvětloval tehdy ctihodný kmet, horlivý vlastenec, »to nám nakreslete pro sbírku musejní, by se uchovala představa obrazu, alespoň v náčrtu budoucím, jelikož přístavba ta má býti odbořena. Pocházela asi z konce XVII. neb počátku XVIII. stol., nebyla to tedy památka z doby cyrillomethodějské — nicméně zajímavou byla pojetím látky a znázorněním slovanských svatých věrozvěstů společně se sv. Václavem s knížecí korunou českou, hermelínem vroubenou, na hlavě s účesem vlasů po hanácku přistřižených. Zachytil jsem téměř opršelou již malbu obloukovitého výklenku v konturách pokud možno bylo, k čemuž mi zvěčnělý přítel archaeologických a uměleckých památek přinesl na pomoc kukátko ze své vikárky a uspokojeně uchoval potom náčrtek ve sbírkách Vlasteneckého musea v Olomouci. Později, zejména za národopisné výstavy českoslovanské, dopsal mi nejednou do Čech.

Jan Prousek v Turnově.