Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci/1911/112/P. Ig. Wurm duchovní původce soch sv. Cyrilla a Methoděje před kostelem holickým

Údaje o textu
Titulek: P. Ig. Wurm duchovní původce soch sv. Cyrilla a Methoděje před kostelem holickým
Autor: Ferdinand Harna
Zdroj: Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, č. 112. , s. 247–248. Dostupné online.
Vydáno: Olomouc,. prosinec 1911
Licence: PD old 70
Související: Autor:Ignát Wurm
Index stran
Související na Wikidatech: [[d:Q12021456|Ignát Wurm a kostel svatého Urbana]]

P. Ig. Wurm duchovní původce soch sv. Cyrilla a Methoděje před kostelem holickým. Jako činný Sušilovec a spoluzakladatel lidového literárního spolku Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje« v Brně z r. 1850, působil P. Ign. Wurm vždy a všude pro poctu sv. našich apoštolů slovanských. R. 1869 dostal jsem se jako novokněz za kaplana do Holice. Již tehdy jednalo se o stavbu nového kostela. »Novou tu svatyni«, řekl mi kdysi zvěčnělý, »nenecháte snad bez obrazů nebo soch sv. věrozvěstův našich? Zařiďte sbírky pod názvem »Věno na počest sv. Cyrilla a Methoda«, ukládejte je do záložny a nežli nadejde stavba kostela, můžete míti pěkný obnos pohromadě, z něhož pak snadno příhodné zařídíte.« Stalo se tak. Farníci rádi skládali »na Cyrillka« a když jsem po 15 letech odcházel do Chvalkovic, »Věno« vykazovalo v záložně dobrých 1000 zl. a z těch pořízeny roku 1886 před novým kostelem krásné sochy sv. apoštolů slovanských na ozdobu kostela i pěkné osady. Ferd. Harna.