Zvony a zvonky/Zvonili, zvonili

Údaje o textu
Titulek: Zvonili, zvonili
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 173 – 174.
Licence: PD old 70

Zvonili, zvonili
na zvoneček,
lidé se sbíhali
na kopeček
jak na koni: „Kdo to zvoní?“
Zvonil to maličký
mraveneček.

„Ty jeden ošklivý
mravenečku,
co že ty dělat máš
u zvonečku?
Běž si domů, hleď si svého,
nezvoň a nežaluj
na každého!“