Zvony a zvonky/Vrabčí soud

Údaje o textu
Titulek: Vrabčí soud
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 178 – 179.
Licence: PD old 70

Ba, to bylo povyku,
švidrání a sváru:
čížek zrnko makové
zob' u pivovaru!

Čížek, malý ničema,
to je tak ten pravý!
v celé obci vrabčácké
kazí dobré mravy.

Dopadli ho na hruši,
vytáhli ho k soudu, —
čížku, číži, ted se třes,
třes na každém oudu!

Začali to kázáním,
nedělali dlouze:
ráno krad' a k poledni
visel na motouze.

Tak to patří zloději
vždy po vrabčím řádu!
Na večeři sletli si
v pivovaře k sladu.