Zvony a zvonky/Strýček Houra

Údaje o textu
Titulek: Strýček Houra
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 187 – 188.
Licence: PD old 70

Strýček Houra
domek bourá,
staví zámek
pro kocoura.

Bude to mít
živobytí; —
kocourka si
teprv chytí!

Na zámku ho
uvelebí,
budou se mít
jako v nebi.

Bude ho tam
hladit, chovat
a všem lidem
ukazovat.

Tak se strýček
díla chopil,
zámek stavěl,
domek propil.

Pak mu nastal
velký smutek:
ze zámku mu
kocour utek'.

Marně za ním
strýček spěchal.
Kéž by si byl
domek nechal!