Zvony a zvonky/Srdce

Údaje o textu
Titulek: Srdce
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 210 – 211.
Licence: PD old 70

Jen pohledni na širou zem
a zeptej se: Co já tu jsem? —
Hle, květ a strom a zvěř a pták,
vše krásno, živo rádo tak!
A slunce svítí nade vším
— a dá-li tobě víc než jim?

Jen pohledni na mořskou pláň,
hor sněžný štít a nebes báň. —
Co proti moři, — hor a hvězd
nesčetným dnům tvé žití jest?

A přec, v svých prsou slyš a slyš,
jak tluče to a touží výš'!

To srdce, — když jen slyšet chceš,
je krásné, silné, velké též,
ba větší ve svém tlukotu
nad miliony životů!

Neb zem i nebe, moře, luh
a každý náš ve tvorstvu druh
i Tvůrce, — láskou vítěznou
v tom srdci místa naleznou!