Zvony a zvonky/Smíšek

Údaje o textu
Titulek: Smíšek
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 172.
Licence: PD old 70

Hej, mik, mik! Hej, mik, mik!
do mouky spad' kominík!
Měl co dělat na komíně,
propad' střechou, už byl v mlýně; —
to byl smích a to byl křik!

Hejsazi! Hejsazi!
však si kytli nezkazí;
toho věru nenadál se!
Nejvíc bílý prášek smál se
a pad' při tom do sazí.