Zvony a zvonky/Před spaním

Údaje o textu
Titulek: Před spaním
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 161.
Licence: PD old 70

Už vyšel bílý měsíček
a ztichla celá zem,
a na tisíce hvězdiček
hle, bdí nad jejím snem.

A já jdu nyní spáti též
tak šťastně, vesele —
a celou noc mne ochraňtež,
vy, boží andělé!