Zvony a zvonky/Hrdina

Údaje o textu
Titulek: Hrdina
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 168 – 169.
Licence: PD old 70

Malý Válek,
peciválek,
husího se
pírka zalek'.

Kde co po tmě
zašustilo,
celého jej
postrašilo.

Kočku slyšet,
myšku v noci,
byl by upad'
do nemoci. —

A to já jsem
jiný chlapec,
nezalezám
nikdy za pec.

Do komory,
milý brachu,
jdu i po tmě
beze strachu.

Pro hrušky a
pro jablíčka; —
kdo chce strašit,
ať si vyčká.

I když kočce
oči svítí,
člověk musí
mužem býti!