Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Moudrosti poklad s nebe

Údaje o textu
Titulek: Moudrosti poklad s nebe
Autor: Jan Amos Komenský
Zdroj: . Evangelický zpěvník a Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
noty dle vydání z roku 1923, údajně Bratrský náp. (XVI. st.).

Překlad vstupního souboru LilyPond se nezdařil:

line 27 - column 35:
syntax error, unexpected \lyricmode, expecting \sequential or \simultaneous or << or '{'
--------
line 30 - column 35:
syntax error, unexpected \lyricmode, expecting \sequential or \simultaneous or << or '{'
--------
line 45 - column 2:
errors found, ignoring music expression
--------
line 49 - column 3:
errors found, ignoring music expression
--------
line 54 - column 2:
Unfinished main input

1. Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.

2. Tou hřivnou se vší péčí
nám těžit velí Pán,
a svaté jeho řeči
skládati v srdce stan.
Když on, ten věčný král,
k nám poselství své děje,
chce, by naň každý dbal,
a zhyneť bez naděje,
kdož jím by pohrdal.

3. Tvé, Pane, slovo spásy
se nikdy nezvrátí
a slávy mu ni krásy
věk žádný nezkrátí.
Kdo věrně k němu lne
a jako k skále v moři
se pevně k němu pne,
ten šťastně všemu hoři
i smrti unikne.

4. Kdo v slovu tvém tě cele,
ó Pane, přijímá,
tenť vesele a směle
se všeho ujímá;
ten škodně nevězí
již v chytré ďábla síti
a v hříchu řetězy
již nedaje se jíti,
udatně vítězí.

5. Ó Otče věčný, s nebe
na stádce popatř své,
jež vzdavši tobě sebe,
milosti žádá tvé;
své svaté učení
nám čisté zachovávej
a k jeho plnění
nám chuť i sílu dávej,
k tvé slávy zvýšení!

J. A. Komenský (1592—1670)