Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Ó ujmi ruku moji

Údaje o textu
Titulek: Ó ujmi ruku moji
Autor: Julie Hausmannová
Zdroj: . Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
Překlad: Josef Baštecký
noty dle vydání zpěvníku z roku 1923, jako autor hudby uveden B. Silcher, 1842 (tj. w:Friedrich Silcher)

  1. Ó ujmi ruku moji a veď mne sám, na cestě zde a v boji ať neklesám! Já nevím sobě rady, ó Pane můj; ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj!
  2. Na milost tvou se spouští mé srdce již; ty rájem veď neb pouští, je spokojíš. U noh tvých sedě, Pane, na každý den, nechť stane se, co stane, chci věřit jen.
  3. Bychť pak i nezřel rámě, jímž Pán mne ved, vím přec, že nenechá mě, že kráčím vpřed. Ó veď mne tedy, Pane, ó veď mne sám, až tam má noha stane, kde zaplesám.

Julie Hausmannová (1826–1901).

Překlad vstupního souboru LilyPond se nezdařil:

line 26 - column 35:
syntax error, unexpected \lyricmode, expecting \sequential or \simultaneous or << or '{'
--------
line 27 - column 35:
syntax error, unexpected \lyricmode, expecting \sequential or \simultaneous or << or '{'
--------
line 29 - column 132:
syntax error, unexpected \rest
--------
line 30 - column 160:
syntax error, unexpected \rest
--------
line 31 - column 151:
syntax error, unexpected \rest
--------
line 40 - column 2:
errors found, ignoring music expression
--------
line 44 - column 3:
errors found, ignoring music expression
--------
line 49 - column 2:
Unfinished main input