Kytice (almanach)/Zloba a ctnosť

(přesměrováno z Zloba a ctnosť)
Údaje o textu
Titulek: Zloba a ctnosť
Autor: Vojtěch Lešetický
Zdroj: Kytice. Almanach. Praha: Kat. Jeřábková, 1859. s. 186.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ejhle pavouk, šelma potměšilá,
Kterak pilně svoji síťku spřádá,
Vlákno k vláknu v celek chytrý skládá,
Jakby hrádek věku vzdorný zdila;

Třeba mnohá muška pošetilá
V osidle svá léta pohřbí mladá;
Předce laštovička, než se nadá,
Síť i šelmu dravou zahubila:

Tak i padouch na tom krásném světě
Osidla svá spřádá s pílí mnohou;
Mnozí vpadnou v síť tu bludnou nohou;

Ale osud, přijda dobou náhlou,
Zdrtí lotra, síť i širosáhlou;
Ctnosť pak skví se v nevadnoucím květě.