Z mého kraje/Táborské kraje

Údaje o textu
Titulek: Táborské kraje
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 56.
Licence: PD old 70

Přec jsou jen chudé táborské ty kraje,
však mám je rád až k smrti neskonale,
hor mírné pásmo ve slunci tu hraje,
a žloutne obilí již skorem zralé,
u silnic v lesích milíř šerem hoří,
a pošta jede truchlivými lesy,
hajnovny nízké v mladých buků moři
kdes leží v dříví nakupené směsi,
jsou města malá, zapadlá a skrytá
pod lesy mlhavými, kde soumrak dýmá,
cimbuří hradů zbořených tě vítá,
a sláva Žižky v každém koutě dřímá.