Z mého kraje/Krajina Českomoravského pohoří

Údaje o textu
Titulek: Krajina Českomoravského pohoří
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 57.
Licence: PD old 70

Je drsný horský kraj. V něm roztroušeny
Se za lesy tam choulí drobné vísky.
Žhne pozdní léto v obzor vybělený.
Strom zřídka v poli. Jalovec jen, lísky,
Tu na hřebenech kopců obzor střeží,
A pak… jsou nekonečné panské lány.
Je silnice až na mlat ztvrdlá, běží
Blíž chalup s ploty, jež ční zpřelámány.
V neklidu výšin brázdí temnou vodu
Všudypřítomný vítr, fičí, sténá.
A modloslužebnicky ku východu
Jeřábů alej zdá se nakloněna.