Wikizdroje:Poskytnutí autorských práv/Dezidor, překlady

Kolega User:Dezidor svým emailem na OTRS (Ticket#: 2007102510017485) potvrzuje, že

Pokud neuvedu výslovně jinak, uvolňuji své veškeré překlady z cizojazyčných mutací Wikisource.org, jakožto i jiných cizojazyčných zdrojů, které uveřejním na českém Wikisource (cs.wikisource.org) jako volné dílo.V případě, že uvolnění překladu jako volného díla není ze zákona možné, poskytuji komukoliv práva použít toto dílo jakýmkoliv způsobem bez dalších podmínek, ledaže by takové podmínky vyžadoval zákon (typicky osobnostní práva).

Za správnost -jkb- 14:29, 2. 11. 2007 (UTC)