Wikizdroje:Nástěnka správců/Obnovení smazaných stránek

Toto je seznam stránek, které jsou kvůli dosud trvajícím majetkovým autorským právům smazány, ale v budoucnu je bude možné obnovit (do té doby jsou uzamčeny, konzultujte popř. některého správce). Dle platného autorského zákona se lhůta trvání majetkových práv počítá až od 1. ledna následujícího roku po rozhodné události, kterou typicky je úmrtí autora nebo vydání díla; stránky uvedené např. pod nadpisem 2009 bude možné obnovit kdykoliv počínaje datem 1. 1. 2009. V sekci Jiné se nacházejí stránky, které byly smazány z jiných důvodů, ovšem je možné, že by se mohly obnovit (důvody a okolnosti smazání by měly být uvedeny).

Na diskusní stránku každé z tohoto důvodu smazané stránky je třeba umístit šablonu {{Obnova}} a stránku samotnou uzamknout.

Další podrobnosti viz Wikizdroje:Autorské právo a Wikizdroje:Porušení autorských práv.

Srovnej i Texty na Oldwikisource.

Kompletní seznam je v kategorii Údržba:Obnovit, až vyprší autorská práva.

Zde jsou uvedeny stránky, které se zde již delší dobu nacházely buď zcela bez uvedení volné licence nebo kde taková licence nebyla vyjasněna, dále pak stránky s nevhodnou licencí (jedná se jak o licence originálu tak i překladu resp. převodu do mopderní češtiny); duskusní stránky zůstaly zachovány. Po případném vyjasnění licence je pozdější obnova možná.

Poslední kontrolu a vymazání provedl -jkb- dne 6. 11. 2008, 17:02 (UTC), později vložená copyvia musí být řešena celým kolektivem.[odpovědět]