Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských/Car David a car Solomon

Údaje o textu
Titulek: Car David a car Solomon
Autor: Karel Jaromír Erben
Zdroj: ERBEN, Karel Jaromír. Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. Svazek II. Praha : Otto, 1906. s. 189–190.
Licence: PD old 70

Přišli dva muži k caru Davidovi soudit se: praví jeden muž před carem Davidem k druhému muži: „Vypůjčil jsi si u mne šest vajec vařených, a je tomu už šest let, a já bych za ten čas už byl měl mnoho kuřat.“ I odpovídá druhý muž prvnímu: „Jsem ti dlužen, pane, šest vajec vařených.“ I praví car David k tomu muži, jenž si vypůjčil: „Splať mu i kuřata, dle rozpočtu za všechna léta.“ I rozpočetl car David velmi mnoho. Slyšev pak soud cara Davida syn car Solomon; naučil muže toho moudrosti své i pravil mu: „Zorej nivu u cesty, kudy jezdí, sej hrách vařený z kotle svého.“ I učinil muž tak, jak naučil ho car Solomon: i jde a zorá na místě u cesty nivu, kudy jezdí car David, a zkopav ji, začal síti před carem vařený hrách na zkopané nivě z kotle. I vidí to car David, muže toho u cesty síti hrách vařený z kotle i pozval muže toho k sobě i počal k němu mluviti: „Proč seješ hrách vařený při cestě, vždyť ten nemůže vzrůsti?“ Tu odvětil muž ten caru Davidovi i praví: „Proč jsi ty mne, care Davide, odsoudil nespravedlivě a prodal jsi mě za vařená vejce? To jsi care, poznal, že vařený hrách nemůže vzrůsti: jakž pak z vajec vařených mohou být mladé, k vůli nimž jsi mě marně odsoudil?“ — Tu tedy car David pochopil, jak správná je řeč jeho; i pravil mu: „Kdo tě té moudrosti naučil?“ I odvětil muž ten caru Davidovi i pravil mu, řka: „Vskutku té moudrosti naučil mě syn tvůj car Solomon.“ Car David pak velebil Boha, slyše o synovi Solomonovi a moudrosti jeho. I neporučil car David muži z těch vajec rod kuřat po léta rozpočítati a platiti, jedině šest vajec vařených tomu muži.