České besedy/Vražednice

(přesměrováno z Vražednice)
Údaje o textu
Titulek: Vražednice[1]
Podtitulek: Polská národní ballada
Autor: lidová
Zdroj: České besedy. Uspořádal J. K. Tyl. Praha : J. H. Pospíšil, 1842. s. 143–146 a 175.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD traditional
Překlad: Karel Jaromír Erben
Licence překlad: PD old 70
Převedeno z bratrského pravopisu.

Černá role pod Krakovem na pláni,
Zatočil se tam Jeníček na koni.

Po té roli Krakovanka chodila,
A maličké nemluvňátko nosila.

Donesla je pod Krakovské ohrady,
Tam vhodila nemluvňátko do vody.

Dva rybáři chtěli ryby loviti,
Ulovili nemluvňátko do sítí.

Oj! na věži po třikráte zvoněno,
A po čtvrté Krakovankám veleno:

„Oj! do rady, Krakovanky, do rady,
Vhodili jste nemluvňátko do vody!“

Všecky panny stavěly se před radu,
Jenom jedna purmistrovic v pozadu.

Všecky panny Krakovanky v věnečku,
Jenom jedna purmistrovic v čepečku.

„Oj! co děláš, purmistrovic, co děláš,
Že na hlavě ten běloučký čepec máš?“

„„O! hlava mne, radní páni! bolela,
Čepeček jsem proto vzíti musela.““

„O! ne proto, purmistrovic, ne proto:
Utratilas nemluvňátko, jak zlato!“

Všecky panny Krakovanky v zelenu,
Jenom jedna purmistrovic v červenu.

I chopil ji starý biřic pod boky,
A hodil ji se břehu v Bug hluboký.

Topila se purmistrovic, topila,
Uhlídala svoji sestru, pravila:

„Ach pomoz mně, sestro moje! pomoz mně:
Ať nezhynu samotinká tu na dně!“

„„Potop se jen, sestro moje, až do dna!
Nebo ty jsi té pomoci nehodna.““

Topila se purmistrovic, topila,
Uhlídala svého bratra, prosila:

„Pomoz ty mně, můj bratříčku! pomoz mně;
Zima-tě tu, ach! a tmavo tam na dně!“

„„Potop se jen, sestro moje, až do dna!
Nebo ty jsi slitování nehodna.““

Topila se purmistrovic, topila,
Uhlídala svého otce, prosila:

„Otče! podej ty mně ruky, pomoz mně;
Zima-tě tu a strašlivo tam na dně!“

„„Nepodám ti, dcero moje nehodná!
Potop se, ach nešťastnice, až do dna!““

Topila se dcera jeho, topila,
Ještě jednou v povrch vody zplynula.

Ztopila se purmistrovic nehodná,
Ztopila se sestra, dcera až do dna.


  1. Peklu propadlá a Vražednice. Tyto dvě ballady nalezají se ve sbírkách Polských národních písní od Vojčického (I. 91, 93, 99, 101; II. 293, 301.) a Žeh. Pauliho (76, 89.) po zlomkách a u více variantech, kteréž mezi sebou porovnav, a co za vhodnější se mi zdálo podržev, tuto v překladu podávám.

    K. J. Erben.