Údaje o textu
Titulek: Zapomeň
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 254.
Licence: PD old 70

Šeptal tisu tmavý peň:
»Jenom jdi a zapomeň;
srdce mladé, unavené,
jak tu mého u kořene
dřímá už svůj věčný sen,
to už také nevzpomene.«

Stál jsem dlouho, nemoh' jít,
nemoh' tomu uvěřit,
co ten tmavý šeptal peň;
šeptal stále: »Zapomeň!«
až jsem řekl: Zapomenu,
nevrátím se nikdy zpět;
mezi námi bude ležet
šerý, pustý, prázdný svět.